1.พลังชีวิต

ชีวิตจะเจริญก้าวหน้า และอยู่เปํนปกติสุขเพียงใดนั้นจะต้องมีพลังสามประการเป็นโครงสร้างที่สำคัญคือ พลังกาย พลังสมอง พลังจิต ซึ่งพลังทั้งสามประการรวมเรียกว่า "พลังชีวิต"

เราทุกคนย่อมมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะมีชีวิตเจริญก้าวหน้าและอยู่เป็นปกติสุข แต่สิทธิดังกล่าวจะสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพลังชีวิต ดังนั้นจึงชี้ชัดให้เห็นได้ว่า พลังกาย พลังสมอง และพลังจิตของแต่ละบุคคลเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่า ควรแก่การสร้างสรรค์และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อบย่างคุ้มค่าต่อชีวิต

ทรัพยากรทั้งหลายไม่ว่าทรัพยากรทางวัตถุ และทางจิต ถ้าปราศจากความรู้ความสามารถเสียแล้วก็ไม่อาจที่จะขุดค้นนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้รัความเจริญก้าวหน้าและรักการดำรงชีวิตให้อยู่เป็นปกติสุขทั้งหลาย จึงควรสนใจให้การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังชีวิตอย่างจริงจัง

Advertisements

Posted on 28/06/2008, in พลังจิต. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: