10.จิตบริหารและทิพย์อำนาจ

                จิตเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง  ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนว่าพลังงานอื่นๆ และพลังงานของจิตนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์เราสามารถแปลงรูปให้เป็นพลังงานต่างๆ ได้  เช่นพลังงานความร้อน แสง เคมี เป็นต้น  ได้กล่าวแล้วว่า  พลังชีวิตประกอบด้วย  พลังกาย พลังสมอง และพลังจิต  ซึ่งพลังเหล่านี้เองซึ่งเป็นขุมมหาสมบัติทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าและปกติสุข

                พลังทั้งสามจะมีประสิทธิภาพ  มีประโยชน์ต่อชีวิตมากเพียงใด  ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารพลังนั้นๆ เราต้องยอมรับความจริงว่า  ในปัจจุบันนี้เรามีการบริหารกายและสมองมากกว่า  ส่วนจิตนั้นถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการบริหารเลย  คนที่มีพลังกายดี พลังสมองดี  ถ้าขาดพลังจิตเสียแล้ว  อาจนำพลังกายและพลังสมองไปใช้ในทางทุจริตก่อภัยอันใหญ่หลวงให้กับตัวเองและส่วนรวมได้

                จิตของคนเราถ้าได้รับการบริหารให้ถูกต้องตามกระบวนวิธีจนเกิดพลังแล้ว  ก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่าง  ถ้าได้รับการบริหารให้มีพลังจิตสูงยิ่งขึ้นก็จะทำให้มีทิพย์ต่งๆ เช่น ตาทิพย์ หูทิพย์ กายทิพย์ รู้ใจคนอื่น และระลึกชาติได้  เป็นต้น

                การบริหารจิตนั้น  กล่าวตามหลักพระพุทธศาสนามี 40 วิธี ซึ่ง 40 วิธีนี้เป็นวิธีบริหารจิตสากล  ใช้ได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา หรือจะใช้การสะกดจิตบริหารจิตแทน 40 วิธีดังกล่าวก็ได้  เพราะเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย กระทำได้ไม่ยาก แต่จะทำอย่างไร ประการใดจะขอกล่าวภายหลัง

Advertisements

Posted on 15/07/2008, in พลังจิต. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: