โชค ๓ ชั้น

โชคดีของการเกิดมาเป็นมนุษย์ 

      หมู่สัตว์ที่ได้เกิดในโลกมนุษย์นี้  ล้วนเกิดมาเพื่อใช้กรรม และสร้างกรรมใหม่ขึ้น  และโดยความเป็นเลิศแล้ว

      มนุษย์เป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุด  เพราะเป็นสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล มีจิตใจสูงรุ้จักบาปบุญคุณโทษ

 

โชคดีของการได้ปฏิบัติธรรม

      คำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนอมตะ ส่งรัศมีเจิดจ้าเพิ่มพลังส่งเสริมให้เราเป็นคนดี ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้สมบูรณ์ ชำระจิตใจของตนให้สะอาด บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว เมื่อปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเกิดสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเป็นการลิขิตชีวิตเราด้วย

 

โชคดีที่เกิดมามีร่างกายและสติปัญญาสมบูรณ์

      แม้เราจะเกิดมารวยหรือจนก็ไม่สำคัญ ถ้าเราได้เกิดมามีอาการครบ ๓๒ ประการ มีสติปัญญาครบสมบูรณ์ เราควรพอใจที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในดินแดนที่พระพุทธศาสนายังเจริญงอกงามอยู่และยังเป็นคำสอนที่ตรงด้วย นี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ในขณะที่เรายังมีร่างกายที่แข็งแรงและยังมีชีวิตอยู่(พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ศึกษาและพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวผู้อื่นว่า"ท่านจงมาดูเถิด" เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว และเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน:คำแปลจากบทสวดมนต์ธรรมคุณ )

เราจึงเป็นผู้มีโชดดี ๓ ชั้น

      เราจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมในการปฏิบัติธรรม มีสิทธิที่จะลิขิตชีวิตของตัวเองด้วยตัวของเราเองโดยเริ่มจากขั้นพื้นฐานตามแต่สติ กำลัง และปัญญาที่จะพอจะทำได้ แล้วค่อยๆพัฒนา เพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมสติปัฏฐานอย่างไม่ย่อท้อ

แม้นอดีตชาติ

      หรือในอดีตที่ผ่านมา เราได้ก่อกรรมทำเข็ญสร้างกรรมอะไรไว้ที่จะเป็นผลกรรมวิบากส่งผลในปัจจุบัน เป็นกรรมเก่าที่จะบังเกิดให้ประสบพบเจอในทั้งทางกาย วาจา และใจ ในปัจจุบันและอนาคต เราพร้อมที่จะรับกรรมนั้นโดยไม่หวั่นไหวที่จะรู้สึกดีใจหรือเสียใจ เพราะเมื่อเราได้ฝึกสติปัฏฐานแล้วจิตจะตั้งมั่นทุกเมื่อ 

      เพราะเรานั้นได้ฝึกสติตามรู้ชัดเท่าทันปัจจุบันให้ดีรู้ชั่วแล้ว จึงเป็นการสร้างความดีสืบเนื่องในสันดาน เป็นการฝึกสำรวมกาย วาจา ใจ ทำแต่ความดี

เราต้องหยุดได้แล้วที่จะทำความชั่ว หากทำความชั่วเมื่อใดเกิดความละอายและไม่อยากทำอีกตั้งใจจะไม่ทำอีก คุณเริ่มมาถูกทางแล้ว เราจะต้องตามดูกิเลส(โทสะ โมหะ โลภะ)ของเรา พยายามยับยั้งช่างใจลดละกิเลสที่เกิดขึ้นให้เบาบางลงเรื่อยๆ

      ปัจจุบันมีค่ามากที่สุดที่จะลิขิตชีวิตเราเพื่อชีวิตที่ดีในปัจจุบันและอนาคต

      ผมเชื่อว่าท่านจะเป็นผู้ไม่ตกต่ำทั้งในปัจจุบัน อนาคต และชาติหน้า สิ่งที่คุณได้ทำดี ปฏิบัติดีจะไม่สูญ การเดินทางของเรามันช่างยาวนานยิ่งนัก แล้วคุณได้เตรียมเสบียงหรือยัง

 

ปล.เข้าพรรษานี้เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะตั้งปณิธานทำอะไรดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีกับผู้ใจใฝ่ในธรรม

                                                     กัลยาณมิตร(โจ้)

Advertisements

Posted on 17/07/2008, in ธรรมะ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: