ผลของการทำสมาธิแต่อย่างเดียว

F2F4C_meditation      การทำสมาอย่างเดียวก็มีผลเกิดขึ้นตามแนวทางของสมาธิ หลักการทำสมาธิ คือระวังรักษาไม่ให้จิตออกไปสู่ภายนอก  ไม่ให้จิตคิดในเรื่องอะไรเลย  จะเป็นเรื่องอดีต เรื่องอนาคตก็ไม่คิด แม้ในปัจจุบันก็ไม่คิดอะไรทั้งสิ้น  เพราะการคิดในสิ่งต่างๆ จิตจะไม่รวมเป็นเอกัคตาจิต  จึงคอยรักษาระวังให้จิตอยู่ในอามณ์อย่างเดียว  ให้มีสติระลึกรู้อยู่เฉพาะจิต  เมื่อสติสัมปชัญญะคอยระวังรักษาจิตอยู่อย่างนี้ จิตก็จะมีความสงบรวมลงเป็นสมาธิ  จะเป็นสมาธิในขั้นไหนนั้น  ขึ้นอยู่กับความพอตัวของสมาธิในขั้นนั้นๆ  จากนั้นก็ถอนออกมา  ผลที่เกิดขึ้นก็มีความสุขกาย  มีความสุขใจ  อยากให้ความสุขนี้มีตลอดไป  ถ้าสมาธิจะเสื่อมก็กำหนดไปตามวิธีเดิม  ผลที่ได้รับก็คือ  ความสุขอีก  บางท่านก็สงบได้น้อย  บางท่านก็สงบได้มาก  บางทีก็สงบเพียงเฉียดๆ บางครั้งก็สงบลงอย่างเต็มที่  จากนั้นจิตก็ถอน  จิตก็มีความสุข  ก็เกิดความยินดีในความสุข  พอใจอยากอยู่ในความสุขอย่างนี้ตลอดไป  นี้แล  คือ ภาวนาหาความสุขในการทำสมาธิก็ติดในความสงบสงบสุของสมาธิ  ไม่มีทางที่จะออกได้เลย      
จิตสงบได้เหมือนกัน  แม้บุคคลที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลย  เขาก็ทำให้จิตสงบได้  ฉะนั้น  การทำให้จิตสงบจึงเป็นหลักสากลไม่เลือกชาติ ชั้นวรรณะ ไม่ว่าในพระพุทธศาสนาหรือในศาสนาอื่น  ถึงจะมีอุบายต่างกันก็ตาม  แต่ก็มารวมลงในจุดเดียวกัน  นั่นคือจิตมีความสงบ นั่นเอง 

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 28/02/2009, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: