ปัญญาไม่มีจึงถูกสังขารหลอก

F2F4C_meditation      สังขารนี้  ถ้าจะเปรียบกับบุคคลแล้ว  ก็เป็นคนที่มวาทศิลป์ที่ยอดเยี่ยม  เป็นนักพูดตลบตะแลง  หัวประจบสอพลอ  ประจบประแจง  จะว่าเสริมสวยก็เสริมจนให้คนหลง  จะว่าต้มตุ๋นก็ระดับโลก  เพราะสังขารอยู่ที่จิต  เมื่อจิตมีความต้องการในของสิ่งใด  สังขารก็จะเป็นผู้คล้อยตาม  ส่งเสริมให้เห็นดีเห็นชอบ  ปรุงแต่งในเรื่องนั้นๆ  ให้เป็นที่พอใจในความต้องการ นักภาวนาอยากเห็นพระพุทธเจ้า  อยากเห็นพระพุทธรูป อยากเห็นความสว่าง  สังขารก็แสดงออกให้ดูได้  นักภาวนาผู้ไม่มีปัญญาแล้วก็จะเข้าใจว่าเป็นของดี  ถือว่ามีอภิญญาขั้นสูง  มีญาณขั้นละเอียด  ทั้งๆ ที่เป็นอุบายของสังขารวางแผนหลอกจิต  แต่ก็ยังไม่รู้ตัว  ยังมีวามเข้าใจว่าเป็นคุณธรรมขั้นสูงอีกด้วย  ที่ได้อธิบายมานี้  เป็นผลที่เกิดจากสมาธิทั้งนั้น  คิดว่านักปฏิบัติภาวนาคงจะเข้าใจในแนวทางการทำสมาธิ  เพราะการทำสมาธิอย่างเดียวก็ให้ผลดังได้อธิบายมานี้     ความคิดว่า  เมื่อจิตลงรวมเป็นสมาธิ  เต็มที่แล้วก็จะวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนั้น  จะไม่ทางเกิดวิปัสสนาญาณได้เลย  เพราะวิปัสสนาญาณเป็นสายต่อเนื่องมาจากผู้มีปัญญา ผู้ที่มีความฉลาดเฉียบแหลมเท่านั้น 

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 03/03/2009, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: