สร้างทางให้จิตด้วยปัญญา

F2F4C_meditation      เมื่อนักปฏิบัติมารู้ตัวว่าถูกกิเลสตัณหาหลอกลวงแล้วเช่นนี้  และสายทางของกิเลสตัณหาเป็นมาด้วยวิธีนี้ นักปฏิบัติต้องมีปัญญา  สร้างทางให้จิตเดินเสียใหม่ ความรู้เดิมของจิต  ความเห็นของจิตที่กิเลสได้เสี้ยมสอนไว้แล้ว  เป็นแนวทางไปสู่ความทุกข์  เป็นเส้นทางที่หมุนเวียนตามวัฏสงสาร  ความเห็นว่าการเกิดมาในโลกนี้มีความสุขก็ดี  สิ่งทั้งหลายที่ยึดถืออยู่ก็อยากให้เที่ยง  ไม่ต้องการให้สูญจากตัวเราไป  ความต้องการของจิตมีอยู่อย่างนี้  จึงขัดต่อความจริงในสัจธรรม
      ฉะนั้น  จงใช้ปัญญาพิจารณาสร้างแนวความคิดของจิตเสียใหม่  เพื่อให้จิตได้รู้เห็นตามความเป็นจริง  เพื่อให้จิตได้รู้เห็นและเข้าใจให้ถูกต้อง  ให้จิเป็นสัมมาทิฏฐิ  มีความเห็นชอบ เห็นจริง  นี้ก็เพราะปัญญาเอาความจริงมาสอนจิต  และจิตก็รู้เห็นความจริงตามปัญญาต่อไป  ปัญญาในขั้นนีเป็นปัญญาขั้นพื้นฐาน  การพิจารณาก็ต้องอาศัย  เหตุผลเป็นเครื่องตัดสินไปตามหลักความจริง  ความจริงที่ได้ประสบมาอย่างไร  ก็เอาความจริงในเรื่องนั้นๆ มาพิจารณาและให้ลงสู่ไตรลักษณ์ คือ ความทุกข์  ความไม่เที่ยง  และเป็นสภาพที่ดับสูญไปในที่สุด
 

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 10/03/2009, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: