จิตหลงกลมายาของกิเลสตัณหา

F2F4C_meditation     จิตถูกกิเลส  ตัณหา  อวิชชา  ครอบไว้นาน  จึงไม่รู้จักเส้นทางที่จะออกจากทุกข์  อดีตที่ผ่านมามีแต่กิเลส ตัณหา อวิชชา พาให้จิตเป็นไปในทางที่ต่ำอยู่เสมอ  ทางของกิเลสตัณหาเป็นทางที่วนเวียนอยู่ในกระแสโลก  จิตก็จำเป็นต้องหมุนไปตามเพราะกิเลสตัณหาพาให้เป็นไป  ธรรมชาติของจิตย่อมมีแววแห่งความฉลาดอยู่แล้ว แต่ก็ขาดการศึกษาในทางที่ดี  จิตจึงตกอยู่ในความมืดบอด  ไม่รู้เส้นทางที่จะพ้นไปจากความทุกข์และถูกกิเลสตัณหาคุมเชิงอยู่ตลอดเวลา  กิเลสกลัวจิตจะได้มีการศึกษาที่เป็นแนวทางแห่งความพ้นไปจากวัฏสงสาร  กิเลสตัณหาก็พยายามป้องกันขัดขวางไม่ให้จิตได้ทำความดี  ถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติภาวนาแล้ว  กิเลสตัณหาก็ยิ่งมีอุบายให้นักปฏิบัติได้หลงกลมายาอย่างแยบยล  เดี๋ยวก็เวลานั้นก่อนเถอะจึงภาวนา  เดี๋ยวก็ให้ค่อยเป็นค่อยไป วันหน้าเดือนหน้ายังมีอยู่อีก จะทำเอาวันไหนก็ได้  ขณะนี้ยังไม่แก่ยังไม่ตายง่ายๆ เราบุญน้อยวาสนาน้อยยังไม่ควรแก่มรรคแก่ผล  ทำเพื่อเป็นนิสัยสร้างบารมีไว้ก่อนเถอะ  จิตเมื่อถูกกล่อมด้วยกิเลสตัณหาอยู่บ่อยๆ  ก็คลอยตาม  ตกลงก็เป็นนักปฏิบัติภาวนาเพื่ออนาคตต่อไป  

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 11/03/2009, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: