ปัญญาสอนจิตให้มีความรู้รอบ

F2F4C_meditation       เพื่อให้จิตได้รู้ในสรรพสังขารที่เกิดขึ้น  ตั้งอยู่  และดับไป การพิจารณาด้วยปัญญานั้นต้องมีการเข้าการออกตามเหตุการณ์ เช่น ไปเห็นเรื่องภายนอก เห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บ  เห็นคนตาย  ก็น้อมเข้ามาภายใน คือตัวเองว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น หรือน้อมตัวเองออกไปเทียบกับสิ่งภายนอก  ให้รู้เห็นเป็นสภาพเดียวกันว่า  เราก็มีความแก่  ความเจ็บ  ความตาย  คนอื่นเป็นอย่างไร  เราก็เป็นอย่างนั้น  คนอื่นมีความทุกข์  เราก็มีความทุกข์  คนอื่นไม่เที่ยง  เราก็ไม่เที่ยง  ร่างกายคนอื่นเป็นอนัตตา  ความสูญไปจากตัวตนเช่นกัน ไปเห็นซากศพคนตายในลักณะใด  ก็น้อมเข้ามาดูร่างกายตัวเองให้เห็นเป็นซากศพเหมือนกัน
      เรื่องอดีต อนาคต  ก็นำมาพิจารณาให้ลงปัจจุบัน  การพิจารณาเรื่องอดีตต้องอาศัยสัญญา  การพิจารณาเรื่องอนาคตต้องอาศัยสมมติ สัญญา สมมตินี้  เป็นที่รองรับของปัญญา  สัญญาคือความจำ  ความจำนี้ก็ต้องเลือกจำในสิ่งที่มีโทษมีภัย  เพื่อให้จิตได้กลัวต่อโทษภัยนั้นๆ เรื่องโทษเรื่องภัยนี้ก็มีอยู่ประจำโลก  ทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องได้ประสบพบเห็นและได้รับไม่มากก็น้อย ฉะนั้น ความจำจึงเลือกจำในสิ่งที่มีโทษภัยเพื่อไม่ให้จิตมีความกำเริบในสิงที่ชอบใจ ถ้าสิ่งไหนที่ทำให้เกิดราคะ  ตัณหา รักใคร่  กำหนัดยินดี  มีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส  ถ้าปัญญาไม่มีแล้วก็ไปหลงติดอยูกับสิ่งเหล่านี้ ถ้าผู้มีปัญญาดีก็หาจำเอาแต่สิ่งที่มีโทษภัยมาทำความรู้สึกไว้แก่ใจอยู่เสมอ  เช่น รูป เสียงของเรา  และรูปเสียงของคนอื่น  ก็ให้พิจารณาด้วยปัญญาว่าเป็นโทษภัยด้วยกันทั้งนั้น  รูปร่างกายของเรามีโทษอย่างไร  ร่างกายของเรานี้ก็ย่อมมีโรคภัย  การเจ็บไข้ได้ป่วย  หรือการเจ็บ การตาย ก็เป็นภัยแก่ชีวิตทั้งนั้น  ในชาติอดีตที่ผ่านมา  ร่างกายนี้ก็มีโทษภัยเหมือนกับชาติปัจจุบัน

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 12/03/2009, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: