ปัญญาเบื้องต้นอาศัยสัญญา สมมติ

F2F4C_meditation       การพิจารณาด้วยปัญญานี้ก็ต้องอาศัยสัญญา  อาศัยสมมติเป็นเส้นทางไปก่อน  เพื่อให้เป็นที่รองรับปัญญา  เหมือนกับปากกาที่อยู่ในมือ  ถ้าหากไม่มีที่รองรับให้ปากกาได้เขียน  ปากกานั้นก็จะไม่มีที่เขียน  จะเขียนบนอากาศ  วาดภาพเป็นตัวหนังสือ  ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
     ฉะนั้น  สัญญา  สมมติ  จึงเป็นกระดาษที่รองรับปัญญาอย่างสำคัญความจดจำในสิ่งต่างๆ ภายนอกจึงน้อมเข้ามาหาตัวเองได้ถูกต้อง เช่น เห็นคนแก่ก็จดจำน้อมเข้ามาหาตัวเอง  เห็นคนเจ็บก็จดจำน้อมเข้ามาหาตัวเอง  เห็นคนตายก็จดจำน้อมเข้ามาหาตัวเอง  เห็นความสกปรกโสโครกในซากศพของคนและสัตว์ก็จดจำน้อมเข้ามาหาตัวเอง  ถ้าไม่มีสัญญาสมมติแล้ว  ปัญญาจะพิจารณาอะไรไม่ได้เลย  เพราะสัญญา  สมมติเป็นกระจกเงาให้ปัญญาเป็นอย่างดี  ผู้ที่สัญญาทิ้งสมมติ คือติดอยู่ในสมาธิขั้นละเอียดจึงไม่เกิดปัญญาและพิจารณาอะไรไม่เป็นเลย  เพียงอยู่เฉยๆ อยู่นิ่งๆ อาศัยความว่างของจิตที่เป็นอยู่  ความว่างของจิตที่นิ่งเฉยนี้  ไม่ใช่การละกิเลส  ตัณหา อวิชชาแต่ประการใด เพียงอาศัยสติ ฌาน สมาบัติ กลบกิเลส ตัณหา อวิชชาไว้เท่านั้น
     
ในสมัยครั้งพุทธกาล  มีภิกษุไปปฏิบัติธรรมในป่าช้า  ก็อาศัยสัญญาเป็นเรื่องจดจำซากศพที่มีลักษณะต่างๆ  มีทั้งตายใหม่และตายเก่ามีทั้งขึ้นอืดพุพองน้ำเหลืองไหล  มีทั้งเนื้อหนังกำลังเปื่อยเน่า  มีทั้งสัตว์ป่านานาชนิดกัดกินเป็นอาหาร  มีทั้งกระดูกติดเอ็นและกระดูกที่เก่าแล้วภิกษุนั้นท่านก็อาศัยสัญญาจำใส่ใจไว้  เมื่อออกจากที่นั้นไปแล้วก็โอปนยิโก  น้อมสิ่งเหล่านั้นมาที่ตัว  เห็นในซากศพเป็นในลักษณะใดก็จดจำแล้วจึงสมมติตัวเองให้เป็นไปในลักษณะนั้นเห็นศพที่ตายใหม่  และพิจารณาในร่างกายตัวเองให้เป็นไปตามซากศพในลักษณะนั้นๆ
      แล้วพิจารณาให้ลงสู่ไตรลักษณ์  และกำหนดจิตให้รู้เห็นเป็นสัจธรรม  มีอนัตตาคือ ความสูญเปล่าไปจากตัวตนอย่างแท้จริง  ไม่นานท่านก็ได้บรรลุอรหัต  เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้ว  เรื่องสัญญา  สมมติ  จงเป็นสะพานให้ปัญญาได้เป็นอย่างดี

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 25/03/2009, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: