การพิจารณาความทุกข์

med_2      ความทุกข์เป็นสภาพที่มีอยู่ในมวลมนุษย์และหมู่สัตว์ทั่วๆไปทุกจำพวก ตราบใดที่ยังมีมนุษย์และสัตว์นี้อยู่ในโลก ความทุกข์ก็ย่อมมีแก่มนุษย์และสัตว์อยู่ตลอดไป และเป็นหลักความจริงประจำโลกมาแต่กาลไหนๆ และให้ผลแก่มวลมนุษย์และสัตว์โลกที่เกิดมา และไม่มีพระผู้เป็นเจ้าองค์ไหนมาสร้างทุกข์ไว้ แต่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาประจำหมู่สัตว์โดยทั่วไป แม้ความทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายเราเดี๋ยวนี้ก็ตาม ก็จิตเป็นผู้รับผิดชอบเพราะร่างกายจะเกิดขึ้นเป็นภพเป็นชาติมาได้ ก็ต้องการศัยสังขารจิต เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดขึ้นและเป็นสายโซ่เชื่อมโยงต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และจะเป็นปัจจัยเชื่อมโยงต่อกันไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ ตราบใดที่กงกำของวัฏฏะคือตัณหายังความสมบูรณ์ ความหมุนเวียนในการเกิดตายอยู่ในภพทั้งสามก็จะไม่มีกาลเวลาจบสิ้นได้เลย   
      ฉะนั้น อุปาทานการยึดถือในภพชาติที่ฝังลึกแนบแน่นอยู่ภายในจิตก็จะแสดงผลที่เป็นพิษให้เราได้หลั่งน้ำตาออกมาแทบจะเป็นสายเลือดถึงจะมีความทุกข์ที่ว่าเป็นของทนได้ยากก็ตาม ก็จำเป็นต้องอดทนต่อสู้เพราะไม่รู้เส้นทางที่จะหนีออกจากทุกข์ไปได้ จะว่าไม่รู้หรือ ก็มีครูอาจารย์คอยชี้บอกตักเตือนอยู่เสมอ  แต่ทำไมเราจึงทำตัวเป็นผู้มืดบอดไม่รู้ไม่เห็นและไม่ได้ยินคำเรียกร้อง ที่ตัวแทนของพระพุทธเจ้าประกาศความจริงอยู่ในที่ทั่วไป นี้ก็เพราะอุปาทานการยึดถือ จึงเป็นประตูปิดใจไว้อย่าแน่นหนา เรียกว่าประตูปิดทุกข์ไว้อย่างสำคัญ ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สิ่งใดที่ยังยึดถือว่าเป็นเราและเป็นของของเรา สิ่งนั้นย่อมทำให้เกิดความทุกข์อยู่ในโลก แต่ก็ไม่เหลือวิสัยของนักปฏิบัติที่มีความจริงจัง หวังความพ้นไปจากทุกข์ให้ได้
      ฉะนั้น การพิจารณาความทุกข์ก็เพื่อให้จิตได้รู้ทุกข์  เห็นทุกข์ก็เพื่อให้จิตได้เบื่อหน่ายในทุกข์ เพื่อจะได้มีความกลัวต่อทุกข์ จิตจึงค้นคว้าหาที่มาแห่งทุกข์ และหาที่เกิดแห่งทุกข์ว่าความทุกข์เกิดขึ้นด้วยเหตุอันใด เมื่อจิตรู้เห็นที่มาแห่งความทุกข์และเห็นเหตุที่เกิดทุกข์แล้ว จึงสลัดตัวออกจากทุกข์ไปได้ แล้วจึงจะมีวิธีป้องกันต้นเหตุที่เกิดความทุกข์ได้ถูกต้อง

 หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 15/07/2009, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: