ข้อคิดจากหลวงปู่อ่อนสา


หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
 
"ผู้ประพฤติปฏิบัติ เมื่อทำจิต ทำใจให้สงบ เมื่อนั้นก็จะได้รับความสุข
กายก็ได้รับความสุข ใจก็ได้รับความสุข ตลอดจนวาจาก็เป็นศีลเป็นธรรม บริสุทธิ์ดี
เหตุนี้ พวกนรชน คนทั้งหลายจึงนับถือพระพุทธศาสนา คือ ศาสนาอันแท้จริง
ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมานั้นมีแต่ของจริงทั้งหมด
แต่บุคคลผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัตินั้นก็ไม่รู้ว่าจริง นึกว่าศาสนาหมดแล้ว
แต่อันที่จริงศาสนาไม่ได้หมด
มีแต่บุคคลที่ไม่ประพฤติปฏิบัติ ไม่มีศีล ไม่มีธรรม ว่าศาสนาหมดแล้ว
เฉพาะบุคคลหนึ่งๆ ผู้บริสุทธิ์ ผู้เป็นอรหันต์ยังมีอยู่
ส่วนผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็นึกว่าไม่มี นึกว่าศาสนาหมดแล้ว
แต่อันที่จริงยังไม่หมด จะหมดก็หมดเฉพาะบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรก็ตามผู้ที่ปฏิบัติดีอยู่
เหตุนั้นพวกเราทั้งหลายควรพิจารณาให้เข้าใจ
การวิ่งไปนั่น วิ่งไปนี่ พระองค์นั้นดี องค์นั้นไม่ดี
องค์นั้นประพฤติชอบ องค์นี้ไม่ประพฤติชอบ ชอบพูดกันไป ว่ากันไป
แต่ตัวเองนั้นมัววิ่งหาอยู่ ไม่เห็นสักที ศาสนาไม่รู้อยู่ไหน
นึกว่าแต่อยู่กับพระกับเณรนั่นหรือ?
แต่ศาสนาไม่ได้อยู่แค่กับพระกับเณร แต่อยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป
ฆราวาส ญาติโยมก็ตาม หากมีศีล ประพฤติธรรม
ศาสนาก็อยู่กับคนนั้นนั่นแหละ ให้เข้าใจอย่างนี้"
 
*****************************************
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
วัดประชาชุมพลพัฒนาราม บ้านหนองใหญ่ ต.หมากแข้ง
อ. เมือง จ. อุดรธานี
เกิดเมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๕๗
มรณะภาพเมื่อ วันพุธ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
รวมสิริอายุได้ ๙๕ ปี ๗๕ พรรษา
 
โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นย่อมชื่อว่าเห็นเรา ตถาคต
Advertisements

Posted on 08/08/2009, in ธรรมะ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: