ยอดแห่งสุข

ยอดแห่งสุข

ในขณะใดที่เรามีชีวิตสงบไม่หวั่นไหว
นั่นแหละยอดของความสุข
คนเราอยู่ในโลกต้องอยู่อย่างคนมีความสุข
ถ้ายังไม่มีความสุขในทางใจ
ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติแล้ว
ก็ยังนับว่าเสียทีอยู่
ยังไม่สมกับที่มาพบของดี
คือคำสอนของพระพุทธเจ้า
ยังไม่ได้ประโยชน์จากคำสอนนั้น
ยังไม่ได้ใช้คำสอนนั้นประกอบกับชีวิต
เพื่อให้เราอยู่ในโลกอย่างสงบเบิกบาน
ก็ยังนับว่าไม่ได้ประโยชน์
เหมือนไก่แจ้เขี่ยหาอาหารไปพบพลอย
แล้วไม่ได้เอาไปใช้เพราะไม่รู้คุณค่า
แล้วเขี่ยต่อไปในแปลงอื่น
ฉันใด เราทั้งหลายก็ฉันนั้นแหละ
ถ้าว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว
ไม่ได้ใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้า
มาเป็นยาแก้โรคทางจิตทางวิญญาณ
นำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
เพื่อให้อยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเบิกบาน
เพราะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง
ก็นับว่าเสียทีอยู่

พระราชนันทมุนี

Posted on 16/08/2009, in ธรรมะ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: