กายจิตเป็นสนามฝึกปัญญา

MEDITATION2     การฝึกสติปัญญาก็ต้องฝึกไปตามหลักความจริง เอาไตรลักษณ์เป็นส่วนประกอบ เพื่อขยายปัญญาค้นคว้าดูความจริงของธาตุขันธ์ว่าอะไรเป็นเรา อะไรเป็นของของเรา ใช้สติปัญญาแยกแยะแล้วกำหนดจิตรู้ตามอาการของธาตุขันธ์ ใช้ปัญญาแยกธาตุไปอย่างไรก็กำหนดจิตรู้อาการให้ทันกันกับปัญญา ว่าธาตุขันธ์ส่วนไหนเป็นอย่างไร ก็กำหนดจิตเพ่งไปดูในส่วนนั้นๆว่า อะไรเป็นเรา เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า เหล่านี้อะไรเป็นเราที่แท้จริง

     ถ้าพิจารณาให้เป็นไปตามความเป็นจริงแล้ว สิ่งเหล่านี้เพียงเป็นธาตุเท่านั้น ทุกคนก็ย่อมมีธาตุเหมือนกัน เขาเอาปฝังเอาไปเผาตามป่าช้าตามเมรุอยูทุกวันนี้ ก็ล้วนแต่เป็นธาตุเหมือนกันกับธาตุเราทั้งนั้น แต่ธาตุเขาก็ได้ถูกเผาถูกฝังไปก่อนเรา ถึงธาตุเราก็ไม่นานนัก เขาก็จะเอาไปฝังไปเผาทิ้งเช่นกัน เพราะก้อนธาตุนี้ไม่อยู่ในอำนาจการบังคับบัญชาของใคร จะไม่ให้มีโรคมีภัย จะไม่ให้มีการเจ็บกาปวด จะไม่ให้มีทุกข์ จะมิให้มีการแปรสภาพ คือ การแก่ เจ็บ ตาย จะห้ามไม่ได้เลย ถ้าห้ามไม่ได้ ธาตุก้อนนี้ก็ไม่ใช่เราที่แท้จริง แต่เป็นธาตุเพียงอาศัยเท่านั้น

     ถ้าหากก้อนธาตุเกิดวิบัติไม่ปกติ ก็ต้องเยียวยารักษากันไปจนกว่าจะถึงวันตายตามอายุขัยของธาตุขันธุจะหักพัง เมื่อถึงกาลเวลาแล้วก็จะแตกสลายไปสู่ธาตุเดิมของเขา คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่มีอะไรเป็นนเป็นเราแต่อย่างใด นี้จิตยังเข้าใจผิดมาคิดว่าเป็นตัวเรา มีการยึดมั่นโดยไม่ยอมปล่อยวาง เมื่อธาตุขันแตกพังไปแล้ว จะเอาธาตุชิ้นไหนติดตามไปไม่ได้ จะเป็นธาตุชายชาติหญิงก็เหมือนกันทั้งหมด จึงเรียกว่า สามัญลักษณธาตุ ที่มีความเสมอภาคกันตามอาการอย่างนี้

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 20/01/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: