เปลี่ยนทัศนภายในจิตเสียใหม่

MEDITATION2     ความเข้าใจเดิมของจิตเป็นความเข้าใจที่ลอยตามกระแสของโลก ความเข้าใจไปในลักษณะนี้ เราได้ปล่อยจิตตามมานานแล้ว ยิ่งปล่อยจิตตามก็ยิ่งหลง คือหลงในความเข้าใจผิดของจิตนั่นเอง ความหลงนี้ในช่วงแรก พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายก็มีความหลงเหมือนกัน แต่ท่านก็สติปัญญาพิจารณาให้จิตรู้เห็นในสภาวะความเป็นจริงด้วยเหตุด้วยผลตามหลักสัจธรรมที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามเหตุปัจจัยที่เป็นจริงและสลัดความเข้าใจผิดเดิมที่มีอยู่ให้หมดออกจากจิตไปได้จึงเป็นสาวกสังโฆให้เราทั้งหลายน้อมกราบไหว้ในปัจจุบัน

     นี้เราคนหนึ่งกำลังริเริ่มเพื่อจะเปลี่ยนแนวความคิดเห็นและความเข้าใจผิดภายในจิต ให้มีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงของธาตุว่า มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ด้วยเหตุและปัจจัยอย่างไร เมื่อมารู้เห็นชัดด้วยจิตและปัญญาอยู่อย่างนี้ จิตจึงจะมีความเห็นที่ชอบธรรม ฉะนั้น จงพิจารณาด้วยปัญญาอยู่บ่อยๆ ถึงจิตยังไม่มีการปล่อยวางในอารมณ์ที่รักใคร่ชอบใจในกามคุณก็ตาม แต่ก็ต้องใฝ่ใจพิจาณาอยู่เสมอ ถ้าเราไม่รีบแก้ไขความเข้าใจผิดของจิตในครั้งนี้ เราจะไปแก้ไขในชาติไหน ภพไหน เราจะให้กิเลสตัณหาขอเวลาว่า วัน เดือน ปีนั้นก่อนเถอะจึงจะแก้ไข นี้เป็นอุบายวิธีหลอกลวงของกิเลสตัณหา

     เราได้ตกค้างอยู่ในโลกนี้มายาวนานก็เพราะเรามาหลงกลมายาของกิเลสตัณหาด้วยวิธีนี้ นี้เราจะอวดตัวว่ามีความฉลาด ว่ารู้แล้วเห็นแล้วเพียงสัญญาเท่านี้ยังไม่ได้ ยังจะเสียรู้ให้กิเลสอยู่ตลอดไปเพราะเป็นวิธีโง่อวดฉลาด ตาบอดอวดรู้ดี ทั้งที่จิตเองยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาโดยไม่รู้ตัว เหมือนกับสัตว์บกสัตว์น้ำที่มนุษย์เขาเลี้ยงไว้แล้ว แต่สัตว์หารู้ตัวไม่ว่าเขาเลี้ยงเราเพื่ออะไร เมื่อถึงเวลา เขาเอามาขึ้นเขียงจึงจะรู้ตัว และจะหาวิธีหลบตัวได้อย่างไร หรือเหมือนนกที่ตกอยู่ในกำมือของนายพรานแล้วย่อไม่มีที่จะหลบหนีไปได้ จำเป็นต้องยอมตายโดยไม่มีประตูหนีนี้ฉันใด จิตที่ตกอยู่ในที่คุมขังของกิเลส ตัณหา อวิชชา ก็หารู้ตัวไม่ฉันนั้น

     ทั้งยังเข้าใจว่าเป็นที่สนุกร่าเริงเพลิดเพลินอยู่ในอุบายของกิเลสแบบไม่รู้ตัว หลงเยื่อล่อของกิเลสตัณหาเล็กๆน้อยๆ และไม่รู้เลยว่า โทษภัยต่างๆจะเกิดขึ้นกับตัวเมื่อไร เพราะขณะนี้ชื่อเราได้ตกเข้าไปอยู่ในบัญชีของพญามัจจุราชไปแล้ว ไม่รู้ว่าเขาจะหักคอเราไปเมื่อไร วันนั้นหักคอคนนั้นไป วันนี้หักคอคนนั้นไป อีกชั่วโมงข้างหน้านี้เราก็อาจจะถูกพญามัจจุราชหักคอไปตามเขาเช่นกัน

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 28/01/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: