เข้าใจผิดปิดมรรคผลตัวเอง

      ในสมัยครั้งพุทธกาล สิ่งเหล่านี้ก็เคยมีมาแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ให้สติพอที่จะตักเตือนและกลับตัวได้ จึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอะไร สำหรับท่านผู้มุ่งในมรรคผลนิพพานจริงๆ แล้ว ท่านเหล่านั้นจะไม่เล่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้เสียเวลา มีแต่มุ่งหน้าตั้งใจปฏิบัติให้ตรงในองค์มรรคตลอดไป ถึงท่านได้บรรลุอริยธรรมในขั้นบริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ตาม  ความยินดีพอใจในอภิญญานี้ไม่มีในท่านเหล่านั้นเลย
     
ฉะนั้น  ขอนักปฏิบัติจงพิจารณาให้ดี ศึกษาให้เข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในผลของการปฏิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นดังได้อธิบายมา  ฉะนั้น  จึงควรแสวงหาครูผู้ให้การชี้แนะวางพื้นฐานแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเสียแต่เบื้องต้น  ถ้าพื้นฐานเบื้องต้นถูกต้องโดยชอบธรรมแล้ว  แนวทางปฏิบัติก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงต่อความเป็นจริงของสัจธรรมตลอดไป  ไม่มีการวกวนสับสนในอุบายที่นำมาปฏิบัติ  ไม่มีความลังเลสงสัยในข้อวัตรปฏิบัติของตน
      นี้ก็เพราะมีความรอบคอบรอบรู้ในอุบายวิธีที่มีเหตุผลอย่างพร้อมมูล มีความสามารถในตัวเอง  จะเป็นผู้จริงจังในการปฏิบัติ  และพร้อมทั้งเป็นผู้เสียสละ  แม้กระทั้งชีวิตก็อุทิศเพื่อธรรม  ไม่เป็นผู้เหลวไหลเหลาะแหละลูบคลำงบงายไร้เหตุผล  ฝึกตนให้อยู่ในความดีมัชฌิมา  แม้ข้อวัตรปฏิบัติก็ให้เป็นปฏิปทาต่อเนื่องกัน ตรงกันข้าม  ถ้านักปฏิบัติมีความเข้าใจผิดในสัจธรรมแล้ว  ย่อมเข้าใจว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดไป ถึงจะเข้าใจว่าถูกแล้วก็ตามที  แต่ความผิดก็ยังเป็นความผิดตลอดไป  ความเข้าใจว่าจะได้มรรคได้ผลก็เป็นเพียงความเข้าใจเท่านั้น  เหมือนการเดินทาง  ถ้าพลาดท่าในเบื้องต้นแล้ว  แม้จะมีจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้แล้วก็ตาม  จะเดินไม่ถูกกับจุดเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน  หรือจะเข้าใจเองว่านี้คือจุดที่ต้องการก็เป็นได้นี้ฉันใด  การปฏิบัติเมื่อวางรากฐานแห่งสัมมาทิฏฐิไม่ถูกต้อง  ก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ  คือความเห็นผิดโดยไม่รู้ตัวฉันนั้น
      ถ้ามิฉาทิฏฐิเป็นพื้นฐานไว้แล้ว  มิจฉาสังกัปโปคือความดำริผิดก็เป็นสายโซ่ต่อเนื่องกัน  แม้มิจฉาสมาธิคือความตั้งใจมั่นแห่งความสงบก็เป็นความผิดตลอดไปทั้งสาย  แม้ความเข้าใจในมรรคผลนิพพานก็เข้าใจอย่างผิดพลาดปเสียทั้งหมด  ฉะนั้น  จงแสวงหาครูอาจารย์ที่ชี้แนะวางพื้นฐานในอุบายวิธีการปฏิบัติให้ชอบธรรมเสียแต่ต้นมือ

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 02/04/2011, in ธรรมะ, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: