เลือกหัวหน้าโคให้ถูกต้อง

      นักปฏิบัติแสวงหาครูอาจารย์  ต้องเป็นนักสังเกตที่มีเหตุผลในตนให้พร้อม อย่าทำตนเป็นคนติดครูอาจารย์โดยขาดการสำนึกในธรรม เหมือนกับฝูงโคที่แสวงหาหัวหน้าโคให้พาข้ามกระแส หัวหน้าโคนั้นมีหลายตัว จะเลือกเอาตัวไหนเป็นหัวหน้าก็ต้องฝูงโคพิจารณาตัดสินใจเองและอย่าให้ได้หัวหน้าโคที่ตาบอดก็แล้วกัน
      ถ้าให้หัวหน้าโคบอดพาข้ามกระแสอาจจะลอยคดโค้งวกไปเวียนมาหรืออาจจะถลาพาฝูงโคทั้งหลายไปติดกระแสวังวนก็เป็นไป ถ้าตัดดินใจเลือกได้หัวหน้าโคที่ตาดีและรู้วิธีในการลอยข้ามกระแสมาแล้ว หัวหน้าโคก็พร้อมที่จะพาฝูงโคทั้งหลายข้ามกระแสให้ถึงฝั่งโดยความปลอดภัย เว้นเสียแต่โคบางตัวที่ลอยแหวกแนวจากหัวหน้าเท่านั้นเองนี้ฉันใด  เราที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายที่กำลังเตรียมพร้อมและลงมือปฏิบัติกันในขณะนี้ทุกคนก็ต้องแสวงหาครูอาจารย์เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติธรรมฉันนั้น
      หากจะให้ถูกต้องแม่นยำเหมือนในครั้งพุทธกาลนั้น ย่อมเป็นไปไม่ทั่วถึง เพราะในครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข และพระอริยสาวกที่พร้อมด้วยปฏิสัมภิทามีจำนวนมาก พร้อมที่จะให้ความเข้าใจในพุทธบริษัทในสมัยนั้นอย่างทั่วถึง และเป็นอุบายการปฏิบัติเหมือนกัน สมัยนั้นพุทธบริษัทจึงได้บรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมาก
      แม้ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีพุทธบริษัทมีความสนใจปฏิบัติกันเป็นจำนวนมาก แต่จะให้ได้รับผลกันจริงจังเหมือนในครั้งพุทธกาลนั้นคงจะมีน้อย แต่ก็ต้องมีนักปฏิบัติบางกลุ่มบางบุคคลต้องได้รับผลเหมือนในครั้งพุทธกาลแน่นอน ดังคำพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ตราบใดที่ยังมพุทธบริษัทตั้งใจปฏิบัติอย่างชอบธรรมอยู่ ตราบนั้นโลกนี้ไม่ขาดจากพระอรหันต์ ดังนี้
      ในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องมีครูอาจารย์เป็นผู้นำให้นักปฏิบัติทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเป็นอันมาก แต่ผลของการปฏิบัติจะได้รับกันถึงขั้นไหน อย่างไรนั้น ผู้เขียนก็ไม่ทราบ แต่คิดว่าคงจะไม่ติดวังวนหรอก เพราะแต่ละกลุ่มแต่ละท่านก็ย่อมได้ครูอาจารย์ที่เป็นสุปฏิปันโน เป็นผู้ชี้แนะและวางพื้นฐานอุบายการปฏิบัติในวิธีการต่างๆไว้อย่างพร้อมมูลแล้ว

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 03/04/2011, in ธรรมะ and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: