พันคนเล่าไม่เท่ารู้เห็นด้วยตนเอง

      การปฏิบัติภาวนาเป็นวิธีที่ละเอียดอ่อน และเป็นวิธีที่ถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหา ถึงพระพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมความจริงเอาไว้แล้ว ก็ต้องมีพระสงฆ์สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เราเป็นนักปฏิบัติผู้แสวงหาธรรมย่อมได้ยินเสียงธรรมจนจำได้ ธรรมทั้งหมดก็เป็นเพียงบอกเล่าและสืบทอดกันมาเป็นลำดับ นักปฏิบัติก็ย่อมเข้าใจอยู่แล้วว่าอะไรเป็นธรรม อะไรเป็นอธรรม สิ่งใดควรละ สิ่งใดควรปฏิบัติ ตลอดจนผลของการปฏิบัติก็ยังจดจำมาพูดให้ฟังกันได้ แต่ก็พูดไปตามหลักการที่ได้ศึกษามา ผู้ฟังก็ฟังรู้ตามหลักการว่า ธรรมส่วนหยาบ ส่วนกลาง ส่วนละเอียด เป็นลักษณะนั้น เพียงรู้ตามหลักการเท่านี้ ยังไม่เป็นวิธีที่จะถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาแต่อย่างใด ความลังเลสงสัยในรสชาติแห่งธรรมที่แท้จริงนั้น ก็ผู้ได้สัมผัสธรรมมาแล้วนั่นแหละจะเป็นผู้รู้เห็นได้ด้วยตนเอง ใครได้สัมผัสธรรมขั้นไหน รสชาติแห่งธรรมขั้นนั้นก็จะเป็นปัจจัตตังแต่ละท่านไป
      ฉะนั้น รสชาติแห่งธรรมจะมีเฉพาะท่านผู้ที่ได้สัมผัสเท่านั้น ผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสธรรม ถึงจะได้ยินได้ฟังร้อยครั้งพันหน ก็ยังไม่เข้าใจในรสของธรรมอยู่นั่นเอง หรือได้ยินว่า การทำอย่านั้นย่อมให้ผลเป็นทุกข์อย่างนั้น ถึงจะไดยินมาแล้วก็ตาม ความดื้อด้านของจิตก็พร้อมที่จะทำตามเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดไป ใครจะบอกอย่างไรก็ไม่ยอมฟังใครๆทั้งสิ้น แต่เมื่อจิตมารู้เห็นทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเมื่อไร ก็เมื่อนั้นจิตต้องหยุดในการก่อเหตุแห่งทุกข์ทันที
      เหมือนกับผู้ที่ลงอาบน้ำในแม่น้ำโดยขาดการสังเกต มีแต่มัวเมาสนุกร่าเริงติดพันกันจนแยกตัวไม่ออก แต่เมื่อสังเกตรู้เห็นว่าที่นี้มีจระเข้และเห็นจระเข้จริงๆด้วยตนเองแล้ว ก็ผู้นั้นแลจะหมดความสนุกร่าเริงและก็จะรีบหาทางขึ้นฝั่ง หนีเอาตัวรอดทันทีนี้ฉันใด เราเคยได้ยินครูอาจารย์อธิบายสัจธรรมมานาน และอ่านหนังสือธรรมมาเป็นจำนวนมาก ขนาดนั้นก็ยังทำความชั่วทางกาย วาจา ใจ โดยไม่มีความละอายแต่อย่างใด เมื่อจิตมารู้เห็นโทษภัยตามความเป็นจริงแล้ว ก็จิตนั่นแหละจะหยุดในความประพฤติในทางชั่วทันที นี้ก็เพราะมารู้เห็นทุกข์โทษภัยด้วยตนเองฉันนั้น

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 30/04/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: