จะหนีจากทุกข์ต้องรู้เหตุแห่งทุกข์

      การรู้ทุกข์เห็นทุกข์มิใช่รู้เห็นตามตำราเพียงเท่านั้น เพราะตำราเป็นเพียงภาคทฤษฎี เป็นชื่อของทุกข์เท่านั้น มิใช่เป็นตัวทุกข์ที่แท้จริง
      ความทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่อุปทานจิตโดยเฉพาะ ส่วนกายที่ว่าเป็นทุกข์นั้นก็เพราะจิตยังครองร่างกาย เป็นอุปทานธาตุ เป็นธรรมชาติที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน และยึดถ่วงกันไว้ในการสัมผัสเวทนา ความทุกข์ในระหว่างกายกับจิตนั้น เป็นธรรมชาติของขันธ์ ทุกข์ประเภทนี้ให้เพียงกำหนดรู้เท่านั้น จะละในช่วงขณะจิตครองร่างนี้ไม่ได้ นี้เฉพาะทุกข์ที่เนื่องจากร่างกายกับจิต
      ส่วนความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิเลสตัณหาแล้วนั้น จึงเป็นทุกข์ที่ควรละ และละทั้งเหตุที่ให้เกิดทุกข์ด้วย ความทุกข์ที่เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์นั้นมีจำนวนมาก ถ้าสรุปแล้วก็ขึ้นอยู่ในอุปทานการยึดถือของจิตเป็นเหตุที่สำคัญ
      ถ้าจิตไปยึดเอาสิ่งใดว่าเป็นตนหรือเป็นของของตนแล้ว ผลคือความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในการยึดถือนี้ เพราะความทุกข์เกิดขึ้นที่ตัวเรา ถ้าเราไม่มี เขาจะมีมาจากที่ไหน แม้ตัวสมุทัยคือตัวตัณหานี้ มีเฉพาะจิตอย่างเดียว ส่วนจิตอย่างเดียวยังไม่ใช่ตัณหา ส่วนจิตเป็นเฉพาะจิต เรื่องความอยากของจิตคือ ตัณหานี้เองมาก่อเหตุให้จิตเป็นทุกข์
     เหมือนจิตได้ถูกชักชวนให้ร่วมมือกับตัณหาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ จิตที่โง่เขลา จิตที่ไม่มีความฉลาด ไม่รอบครอบ ไม่รอบรู้ในอุบายของตัณหาที่เข้ามาเคลือบแฝง จิตก็ต้องยอมรับ เพราะเหตุผลของตัณหาเหนือกว่าและความฉลาดก็มากกว่าจิตเป็นไหนๆ จิตดวงที่โง่เขลาเบาปัญญาจึงมาเสียรู้ตัณหาอย่างไม่รู้ตัว เมื่อตัณหามาร่วมวงศ์ของจิตได้แล้ว ก็ขยายอำนาจวางแผนงานทันที
      จิตที่ไม่มีปัญญา ไม่มีความฉลาด ก็มอบอำนาจให้ตัณหาเป็นผู้จัดการ ผู้อำนวยการงานต่างๆ ก็ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง และมีแผนงานต่างๆที่ขยายออกไปอย่างมากมาย ผู้ดูแลงานก็มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ ความเห็นแก่ตัวทุกประเภท จึงพากันตั้งโรงงานผลิตทุกข์ขึ้นหลายแห่งทั่วโลก จึงเรียกโรงงานผลิตทุกข์นี้ว่า บริษัทสมุทัยจำกัด โรงงานนี้จะตั้งอยู่ในตัวมนุษย์และสัตว์เท่านั้น

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 02/05/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: