ธรรมารมณ์ย่อมให้ผลครอบจักรวาลโลก

      ธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตผ่านมานานแล้วก็ตาม เมื่อจิตน้อมเข้ามาแล้ว ย่อมให้ผลในปัจจุบัน จะเกิดความทุกข์ภายในใจได้ หรือจิตน้อมเข้าไปในอนาต ก็ย่อมเกิดความยินดีในชาติภพในอนาคตอยู่ตลอดไปหรือน้อมธรรมารมณ์มาอยู่ในปัจจุบัน จิตก็ย่อมเกิดความยินดีพอใจในกามคุณ จิตย่อมเกิดอารมณ์แห่งความรักความใคร่ไปนานาประการ
      อารมณ์ที่ฝังจิตอยู่นี้เองจึงเรียกว่าเวทนา คือจิตเสวยอารมณ์แห่งความสุขและความทุกข์ ส่วนมากจิตย่อมยึดเอาอารมณ์ที่เป็นสุขทางโลกที่เป็นสุขเวทนามาเป็นมาอารมณ์อยู่เสมอ แม้ความจำก็ชอบจำอารมณ์แห่งความสุขในกามคุณ ที่จิตมีความชอบใจและชอบจำในอารมณ์ที่รักอยู่ที่ใคร่อยู่เสมอ แม้จะคิดปรุงก็ชอบคิดปรุงในอารมณ์ชอบใจ เพื่อให้จิตได้เกิดความกำเริบในกามคุณโดยอาศัยสมมติในรูปและเสียงที่ชอบใจนั้นๆมาเป็นเหตุ
      ถึงรูปนั้นได้ผ่านมาเป็นอดีตไปนานแล้ว จิตก็ย่อมสำนึกค้นคว้าเอารูปที่รักนั้นมาปรุงแต่ง นึกหาเอาสมมติเดิมที่ชอบใจนั้นมาเคล้าคลึงในรูปที่สมมตินั้น จนจิตเกิดความยินดีพอใจและเกิดราคะความกำหนัดขึ้นที่จิต เรียกว่า เสพความสุขโดยการสมมติ
      แม้ในปัจจุบันการปรุงแต่งในกามคุณก็เป็นไปในลักษณะนี้เหมือนกัน แม้วิญญาณคือความรู้ ก็รู้รักรู้ใคร่รู้กำหนัดไปตามเหตุปัจจัยของจิต เมื่อกิเลสตัณหามพลักดันจิตไปทางไหน วิญญาณที่เป็นอาการของจิตเมื่อกิเลสตัณหาพลักดันจิตไปทางไหน วิญญาณที่เป็นอาการของจิตก็ย่อมให้การสนับสนุนในการทำงานของกิเลส ตัณหา อวิชาอย่างเต็มที่
      ถึงวิญญาณยังไม่เป็นกิเลส ตัณหา อวิชชาก็ตาม แต่ก็ให้ความสะดวก ให้ความสว่างในการทำงานของกิเลส ตัณหา อวิชชาทุกวิถีทางนั่นเอง

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 03/05/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: