ผู้รู้เห็นโทษภัยจึงจะหนีจากโทษภัยได้

      โทษภัยเป็นอุปสรรคแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกคน เมื่อเราไม่ต้องการทุกข์ เราก็อย่าสร้างเหตุแห่งความทุกข์ ถ้าเราสร้างเหตุแห่งความทุกข์ไว้แล้ว ผลคือความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นตามเหตุนั้น
      ฉะนั้น นักปฏิบัติต้องมีปัญญา ความรู้ในสรรพสังขารที่เป็นสภาวะทุกข์และเหตุที่ให้เกิดทุกข์ และข้อปฏิบัติที่เป็นไปในทางดับทุกข์ ให้มีปัญญารู้เห็นอย่างต่อเนื่องกันในระหว่างเหตุแห่งทุกข์และผลที่เป็นทุกข์อยู่เสมอ
      ถ้ามีปัญญารอบรู้อยู่อย่างนี้ จิตก็ย่อมไม่มีความยินดีในทุกข์และไม่ยินดีที่จะก่อเหตุแห่งทุกข์ให้แก่ตนเอง มีแต่จะหาวิธีหนีจากทุกข์โดยถ่ายเดียว เหมือนกับเรามองเห็นรอยเสือ ความรู้สึกว่ากลัวเสือก็จะเกิดขึ้นกับเราเอง เพราะรู้แล้วว่าเสือเป็นภัยแก่ชีวิต ถึงจะอยู่ก็มีความระวัง ถึงเดินต่อไปก็มีความรอบคอบ เมื่อหากไปพบเสือตัวจริงแล้วเราจะอยู่หรือเราจะหนี ก็ไม่ต้องถามใครๆทั้งสิ้น รับรองว่าผู้เห็นเสือตัวจริงนั่นแหละ จะตัดสินใจเองว่า ทำอย่างไรจึงจะพ้นไปจากอันตรายได้ด้วยความปลอดภัย ผู้นั้นก็จะตัดสินใจวิ่งหนีทันที ถึงจะมีขวากหนามต้นไม้เถาวัลย์มาขัดขวาง ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรค ข้อสำคัญคือวิ่งหนีไปให้ถึงสถานที่ปลอดภัยก็แล้วกัน
      ในขณะนี้เรากำลังเดินอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ ถ้าเราไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่อง เราก็จะมองไม่เห็นช่องทางที่จะหนีออกจากทุกข์ไปได้ ถึงจะมีความทุกข์อยู่ภายในจิต ก็ไม่มีอุบายปัญญาที่จะแก้ไข จึงยอมตายอยู่ในกองทุกข์แบบสิ้นท่า ฉะนั้น เราอย่าเป็นผู้ประมาท อย่าวิสาะกับตัณหาจนลืมตัวและอย่ามัวสุมอยู่กับความอยาก ขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหาแล้วไม่ควรไว้ใจทั้งสิ้น
      ฉะนั้น จงเป็นผู้มีสติปัญญาคอยระวังอยู่เสมอ แม้การกระทำทางกายและพูดด้วยวาจา หรือความนึกคิดทางใจ ก็ให้มีสติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ และมีสติปัญญาคอยยับยั้ง ถึงจะมีกิเลสตัณหามาผลักดนให้จิตเกิดความยินดีในกามคุณอยู่บ้าง ก็ต้องมีความอดทน มีปัญญรอบรู้ รู้รอบ และฝืนใจให้ออกห่างอย่างเต็มที่ แม้ชีวิตจะขาดใจไปในขณะนั้นก็พร้อมที่จะเสียสละ และตั้งใจพิจารณาด้วยปัญญา หาอุบายวิธีที่ทำให้เห็นโทษภัย ให้เห็นในความทุกข์และความไม่เที่ยง และปฏิเสธความเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลา

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 04/05/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: