วัตถุทั้งหลายเพียงให้ความสะดวกแก่ชีวิตประจำวัน

      สำหรับฆราวาส ถึงแม้ว่าจะมีวัตถุที่อำนวยความสะดวกสบายก็ตาม ถ้าเป็นนักปฏิบัติที่แท้จริงแล้ว จะไม่ติดไม่ข้องอยู่กับของสิ่งนี้เลย นี้คือผู้มีปัญญา จิตมีความฉลาดรอบรู้ในวัตถุทั้งหลายว่า นี้เป็นเพียงวัตถุเป็นปัจจัยที่อาศัยประจำวันและมีปัญญาหยั่งรู้ว่า วัตถุธาตุนั้นเป็นของประจำโลกมาแต่กาลไหนๆ ถึงจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้ ก็เพียงถือได้ตามกฎหมายและถือได้เท่าที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้น
      แต่เมื่อจิตออกจากธาตุขันธ์ไปแล้ว วัตถุธาตุเหล่านั้นก็หมดความหมายในตัวเราทันที ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยึดครองถือเป็นกรรมสิทธิ์ในวัตถุธาตุนั้นต่อไป ถึงจะยึดครองวัตถุธาตุนั้นต่อไป ไม่กี่เดือนกี่ปีก็จะตายจากสมบัตินั้นไป ไม่มีการจบสิ้น แต่เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ยึดถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของของเราอย่างฝังใจ เมื่อตายไปก็ปล่อยทิ้งทั้งหมดไม่มีใครจะเอาวัตถุธาตุติดตัวไปได้เลยแม้แต่นิดเดียว คำพูดที่ว่าเป็นของเราก็กลายเป็นโมฆะไปทันที
      เราเป็นนักปฏิบัติต้องมีสติปัญญา ฝึกหัดให้จิตมีความรู้สึก ให้สำนึกอยู่ในใจอยู่บ่อยๆ ถึงจะมีวัตถุสมบัติมากหรือน้อยก็ต้องสำนึกให้จิตเกิดความรู้สึกตามปัญญาอยู่เสมอ นี้คืออุบายการวางพื้นฐานในเบื้องต้น
      เมื่อจิตรู้เห็นจริงว่า วัตถุธาตุและทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นเพียงปัจจัยอาศัยประจำอย่างมั่นใจแล้ว การยึดถือภายในจิตที่มีในวัตถุสมบัติก็จะเริ่มถอนตัว ไม่ยึดมั่นถือมั่นดังที่เคยเป็นมา ความโลภความเข้าใจผิดภายในจิตก็จะค่อยหมดไป
      นี้เป็นอุบายละความโลภภายในจิต ต้องละด้วยวิธีนี้ ต้องมีสติปัญญาสอนจิตให้รู้เห็นความจริง เมื่อจิตรู้เห็นความจริงแล้ว ก็จิตนั้นแหละจะเป็นผู้ละความโลภเสียเอง เมื่อนักภาวนาพิจารณาด้วยปัญญาอยู่บ่อยๆ จิตก็จะค่อยๆถอนตัวจากความอยากคือตัณหาออกไปได้ เมื่อจิตมีความอยากน้อย ความโลภก็อ่อนกำลังลงพร้อมกัน เพราะความโลภเป็นผลสืบเนื่องมาจากตัณหา
      ฉะนั้น จงพยายามตัดไฟแต่ต้นมือ และดับไฟพร้อมทั้งเชื้อของไฟให้ถูกกับจุด จึงเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติที่ฉลาด จึงจะตัดกระแสของกิเลสตัณหาให้ขาดออกไปจากจิตได้

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 06/05/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: