เศรษฐกิจพอเพียงแนวปรมัตถ์

Sufficient Economy      เมื่อมองเศรษฐกิจในปัจจุบันที่บ้านเมืองของเรากำลังดำเนินไปซึ่งจะเป็นเศรษฐกิจแบบผสม คือมีการขับเคลื่อนแบบทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็จะมีบ้างที่รัฐต้องเข้ามาจัดการเข้ามาควบคุม คือใช้ทั้งกลไกตลาดหรือราคาและกลไกของรัฐร่วมกัน
      ที่ผ่านมาเราเห็นว่าการพัฒนาประเทศจะเน้นหนักไปในระบบทุนนิยมแบบตะวันตก ซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียในตัวของมัน แต่ด้วยกิเลสของมนุษย์ที่ยากจะควบคุม ระบบทุนนิยม ที่เน้นการเสพบริโภควัตถุ ใช้สอยทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากขึ้น และเพื่อแสวงหาสิ่งสิ่งเสพให้มาก ครอบครองให้มากสังคมจึงต้องมีการแข่งขัน มีการแก่งแย่ง เพื่อจะได้มาซึ่งความต้องการทั้งหลายเหล่านั้น บ้างครั้งทำให้ละเลยในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคมไป บางครั้งก็เบียดเบียนสังคม เบียดเบียนธรรมชาติอย่างไม่รู้ตัว
      เมื่อระบบสังคมเน้นการแสวงหา เน้นการคอบครอง เสพสุขทางวัตถุ เสพสุขทางอายตนะมาก ก็ต้องดิ้นรนมาก ขวนขวายมาก เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ตามกระแสกิเลสของตัวเอง ตามกระแสค่านิยมของสังคมที่กำลังเป็นไป ซึ่งตรงนี้หากมันเกินความพอดีหรือมันมากเกินไปมันก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นในการแสวงหาไม่ว่าจะปัจจัยสี่หรืออื่นๆอีกจะต้องสติปัญญาพิจารณาว่าอะไรคือคุณค่าแท้คุณค่าเทียม เป็นโทษเป็นประโยชน์อย่างไรมองหลายๆมิติ ก็จะเป็นผลดีกับทั้งตัวเองและสังคมด้วย
      ตอนนี้ระบบแบบนี้กำลังค่อยๆกลืนวิถีตามชนบท ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรทำกสิกรรม ทำไร่ทำนา ส่วนที่ดีก็ดีก็พัฒนาไป ส่วนดีที่เสียไปก็ยากจะกลับคืนมา ความสุขกับวิถีเดิมๆเปลี่ยนไป อะไรๆก็ต้องใช้เงินไปหมด ทำให้เกษรกรต้องยอมเป็นหนี้  ต้องย้ายไปทำงานในต่างถิ่น ต่างแดนเพื่อหาเงิน หนุ่มสาววัยแรงงานต้องออกจากบ้านสู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่งเงินกลับมาใช้หนี้ และก็ลงทุนจ้างแรงงานเกษตรมาช่วยไถ่ ช่วยทำ ทำไปก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่แน่ไม่นอน ความอบอุ่นในครอบครัวก็ลดน้อยลง ปีใหม่สงกรานต์ทีจึงจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา โดยมากก็เป็นอย่างนี้
      โดยส่วนตัวแล้วผมเห็นว่าถ้าเป็นไปในลักษณะนี้ ความสุขมวลรวมของคนจะลดลงสวนทางกับความทุกข์มวลรวมของผู้คนในสังคมไทย ทางรอดก็คือการสร้างวิถีความเป็นอยู่อย่างพุทธะ โดยอาศัยปรัชญาตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งน่าจะเป็นทางรอดของวิกฤติปัญหาต่างๆที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ซึ่งตอนนี้คำว่าพอเพียงหรือแนวคิดนี้คงอยู่ในใจหลายๆคนแล้ว ว่าแต่จะนำมาสู่การปฏิบัติจริงได้มากน้อยเท่าใด และได้ผลเป็นความสุขมากน้อยเท่าใดก็เท่านั้น
      วันนี้มีหนังสือดีเล่มหนึ่งเป็นแนวคิดแนวเศรษฐกิจพอเพียงเชิงปรมัตถธรรม ซึ่งถ้าเข้าใจถึงใจตรงนี้แล้วน่าจะเป็นการนำไปสู่การลงมือปฏิบัติและการดำเนินวิถีชีวิตในทางที่ถูกด้วยตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ซึ่งท่านพระราชทานแนวคิดนี้มาก็เพื่อความสุข ความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรของท่าน หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงทำให้ใจท่านเปลี่ยนได้ไม่มากก็น้อย
ดาวน์โหลด : Beta_Paramattha_Sufficiency

Advertisements

Posted on 06/05/2011, in ปรัชญา, หนังสือ and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: