ไฟเกิดขึ้นที่ใด ต้องดับไฟที่นั้น

      คำว่าไฟนั้น หมายเอาเฉพาะไฟภายในที่พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบไว้ มีอุบายหลายประเภท เช่น ราคัคคิ ไฟคือราคะ โทสัคคิ ไฟคือโทสะ โมหัคคิ ไฟคือความหลง ไฟภายในแต่ละประเภทก็ย่อมมีน้ำภายในเพื่อเป็นเครื่องดับอย่างพร้อมมูล น้ำที่จะเอามาดับไฟนั้นนักปฏิบัติก็ต้องแสวงหาเองหรือว่าสร้างขึ้นเอง และให้เป็นน้ำของตัวเองโดยเฉพาะ มิใช่จะไปขอจากคนนั้น ยืมจากคนนี้ เหมือนกับน้ำภายนอก เหมือนไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ เราก็ไม่ได้ไปขอยืมใครๆมาทั้งสิ้น จึงเหมือนกับเหล็กและสนิมของเหล็กที่เกิดขึ้นในตัวเหล็กเอง สนิมของเหล็กก็ย่อมกลบเนื้อเหล็กไปในตัวดังคำว่า สนิมกลมกลืนเหล็กได้ฉันใด กิเลส ตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ อวิชชา ก็กลมกลืนจิตไว้ฉันนั้น
      ฉะนั้น ไฟภายในย่อมมีอยู่เฉพาะจิตของใครของเรา จะชะล้างให้กันไม่ได้ นักปฏิบัติต้องพึ่งตัวเอง ดังคำว่า ตนแลป็นที่พึ่งของตน คนอื่นจะมาชะล้างกิเลส ตัณหา อวิชชา ให้หมดไปจากจิตเราไม่ได้ จึงเป็นลักษณะว่าตัวใครตัวเรา ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
      เราตถคตเพียงเป็นผู้บอกให้เท่านั้น ก็ท่านทั้งหลายนั้นแลจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติกำจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปเอง
      อุบายแนวทางปฏิบัติ พระพุธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้วอย่างสมบูรณ์  แต่เราจะนำมาใช้ให้ถูกกับจุด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้หรือไม่ เหมือนกับเราเป็นไข้ เราจะจัดยาประเภทไหนมารักษาอาการไข้ ก็ต้องรู้จักโรคของตนเองก่อนว่าเป็นโรคอะไร ควรจะใช้ยาขนานไหน ประเภทใดมารักษา ถ้าเป็นโรคอีกอย่างหนึ่งแล้วไปใช้ยาอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ตรงกับโรค โรคก็จะไม่หายจากตัวเราไปได้เลยนี้ฉันใด นักปฏิบัติต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นนักสังเกตภายในจิตตัวเองให้รอบคอบ และรอบรู้ศัตรูของจิตอยู่เสมอ เพื่อเราจะได้หาอุบายทำลายศัตรูด้วยปัญญาให้ถูกกับจุด โดยไม่ผิดจุดฉันนั้น
      อุบายเครื่องทำลายกิเลสตัณหาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีจำนวนมากแต่ละอุบายก็เป็นเครื่องทำลายกิเลสทั้งสิ้น แต่เราจะมีสติปัญญาและความฉลาดจัดสรรเอาอุบายนั้นๆมาทำลายกิเลสให้ถูกกับจุดหรือไม่ เพราะความหลบตัวของกิเลสมีความฉับไว ไหวตัวได้อย่างรวดเร็ว  

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 06/05/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: