พาลภายนอก พาลภายใน

      พาลภายนอกนั้นเป็นของหยาบ ย่อมรู้จักได้ง่าย เพราะการแสดงออกทางกายและวาจาย่อมบ่งชัดและบอกในตัวเขาแล้วว่าเป็นนพาลสันดาลชั่ว ถ้าหากเราไปมั่วสุมกับคนประเภทนี้บ่อยๆ ก็จะพลอยให้เราเปลี่ยนนิสัยไปได้ และเสื่อมเสียในตัวเองและวงศ์ตระกูล ขาดวามเคารพเชื่อถือของคนทั่วไป ฉะนั้น จึงให้หลีกห่างจากคนประเภทนี้ดังคำว่า ห่างรถ ช้าง ม้า พอประมาณ ห่างจากคนพาลเหลือที่จะคณนา นี้เพียงพาลภายนอกก็ย่อมทำให้เราเกิดความเห็นผิดคิดทำชั่วไปได้
      ส่วนพาลภายในคือ กิเลส ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อวิชชา นี้ถือว่าเป็นจอมพาลอันดับโลก สามารถที่จะเข้าประกบจิตของมวลมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทุกประเภทเข้ามาเป็นสมาชิก เป็นบริวาร และเป็นทาสที่คอยรับทุกข์โดยไม่รู้ตัว ถึงจะได้รับทุกข์ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ตื่นตัวว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นด้วยเหตุอันใด สิ่งใดเป็นปัจจัยพาให้เกิดทุกข์ นี้มีเคล็ดลับอยู่นิดเดียว เหมือนกับขนตาที่อยู่ใกล้ตา ตาก็ไม่มองเห็นขนตาได้ นี้ปัจจัยที่ทำให้จิตได้รับทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ มีปัจจัยมาจากความอยากเป็นเหตุสำคัญ
      ถ้าความอยากได้ตั้งหลักไว้แล้ว อุปาทานการยึดถือก็เข้าประกบจิตไว้อีกชั้นหนึ่ง จิตจึงเข้าใจผิดว่า ความรัก ความใคร่ ความยินดีพอใจในกามคุณเป็นความสุข จิตจึงหลงเล่ห์กล จึงได้คอยตามว่าเป็นของดีในที่สุดจิตก็ได้รับผล คือ ความทุกข์ ความเดือนร้อน ดิ้นรน ร้องไห้ ฆ่ากัน ตีกัน ร้อนระอุอยู่ในโลกนี้ ก็สาเหตุจากพาลภายในคือ ความอยากในกามคุณนั่นเอง
      เรื่องกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส การสัมผัส นี้ย่อมมีอยู่ ประจำโลกมาแต่กาลไหนๆ ฉะนั้น พาลภายในคือกิเลสัณหา จึงมาอาศัยกามคุณนี้เป็นอุปกรณ์ในการปรุงแต่งและสมมติในกามคุณเพื่อลวงจิตให้มีความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง มีการเสริมแต่งสมมติในกามคุณเพื่อลวงจิตให้มีความเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลา จิตที่ไม่มีปัญญา ไม่มีความฉลาดกย่อมหลงตาม เพราะความไม่รู้ตามหลักความจริง
      ฉะนั้น นักภาวนาปฏิบัติควรจะสำนึกตัวว่า เราได้ถูกพาลภายในคือ กิเลสตัณหา ชักลากเราไปในธรรมฝ่ายต่ำ ทำให้จิตได้รับความทุกข์จะหาความสุขที่แท้จริงไม่พบตลอดไป ถ้าจิตมีความสำนึกได้เช่นนี้ ต้องตัดความสัมพันธ์กับพาลภายในนี้เสีย

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 07/05/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: