จงสร้างบัณฑิตภายในให้เกิดขึ้นที่จิต

     จิตไม่มีบัณฑิตที่จะอบรมสั่งสอนในทางที่ถูกต้อง จึงไม่รู้ในสัจธรรมที่เป็นจริง ถึงจะมีความรู้จดจำตามสัญญามาก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตภายในได้ แต่ก็ต้องอาศัยสัญญาความจำมานี้เองเป็นเหตุ เช่น จำความทุกข์ จำความไม่เที่ยง และจำในสภาพในสิ่งที่ไม่มีอะไรเป็นของของตน มาคิดค้นแยกแยะด้วยการพิจารณาว่า สภาวะทั้งหมดนีมีสภาพเป็นความจริงอย่างนี้ เราเป็นนักปฏิบัติ ถ้ามีปัญญาฝึกหัดจิตได้แล้วก็จะเป็นจิตที่มีคุณค่า เป็นจิตที่มั่นคง หนักแน่น เป็นจิตที่มีเหตุมีผล มีความฉลาด เป็นจิตที่ควรแก่ธรรม คือ มรรคผล นิพพาน
      ฉะนั้น  การใช้ปัญญาฝึกจิตก็เพื่อให้จิตมีความรู้ในสรรพสังขารทั้งหลาย ตามสภาพความเป็นจริงในสัจธรรมนั้นๆ เช่น วิชาทางโลก ถ้าผู้มีความรู้ในหลักการและวิธีการได้ดีแล้ว จะทำงานประเภทใด งานนั้นย่อมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีคุณภาพที่แน่นอน จึงเป็นสถาปนิกและเป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ เพราะเป็นผู้คำนวณตามหลักการและวิชาการได้อย่างถูกต้อง และรู้จักการแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างฉับไวฉันใด จิตเมื่อมีปัญญาย่อมเข้าใจในการแก้ปัญหาภายในจิตได้ฉันนั้น
      เหตุเพราปัญหาของจิตย่อมมีสิ่งสลับซับซ้อนกันอยู่มาก จึงยากสำหรับผู้ไม่มีสติปัญญาจะรู้เห็นได้ แต่ก็ไม่เป็นความเหลือวิสัยสำหรับผู้มีสติปัญญาที่ดี จึงมีความรู้เห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง รู้เห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในสัจธรรมอย่างถูกต้อง จึงป็นสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป คือ ความเห็นชอบ การดำริใคร่ครวญด้วยปัญญาก็เป็นธรรม ถึงจะคิดคาดหมายไปในสัจธรรมใดๆก็เป็นธรรม นี้ก็เพราะจิตเป็นธรรมนั่นเอง
      ฉะนั้น นักปฏิบัติจงสร้างบัณฑิตภายในคือ สติปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิต เพื่อจะได้แก้ปัญหาภายในจิตเอง เมื่อจิตมีความเห็นผิดก็จะรู้เท่าทันและแก้ไขปัญหานั้นๆให้หมดไปโดยเร็ว ไม่ยอมให้ปัญหาต่างๆหมักดองให้จิตได้เกิดความเศร้าหมองขุ่นมัว และทำให้เกิดเป็นพิษภายในจิตใจได้ ไม่ปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนให้ปัญหาของกิเลสทั้งหลายมารวมตัวกันได้

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 09/05/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: