ตัดกำลังข้าศึกอยู่เสมอ

      คำว่าข้าศึกนั้น หมายถึงข้าศึกภายใน คือกิเลสตัณหาเหมือนกับว่าในขณะนี้จิตเราย่อมตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกรอบด้าน กิเลสตัณหาน้อยใหญ่ย่อมแผ่อำนาจปกคลุมจิตอยู่ตลอดเวลา ถึงกิเลสตัณหาได้ปกครองจิตมาแล้วหลายภพหลายชาตินับกัปนับกัลป์ไม่ได้ก็ตาม แต่บัดนี้เราไม่ยอมอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาตัวใดทั้งสิ้น นักปฏิบัติต้องเป็นผู้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ และ มีทางเดียวเท่านั้นที่จะเอาชนะต่อช้าศึกไปได้ นั่นคือ มรรค ๘ มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป นี้เป็นแม่ทัพอย่างสำคัญ ส่วนมรรคข้ออื่นเช่น สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ กำลังของมรรคทั้งหมดนี้ย่อมมารวมเป็นกำลังอยู่ในสัมมาทิฏฐิทั้งหมด เรียกว่าปัญญาที่เห็นชอบ
      ถ้ามีปัญญาเห็นชอบอย่างเดียวเท่านั้น ความเห็นชอบในมรรคข้ออื่นก็เป็นของที่ชอบธรรมไปทั้งหมด จะดำริพิจารณาในสัจธรรมใดๆก็ชอบด้วยกันทั้งนั้น การใช้วาจาก็ชอบธรรม การงานที่จะต้องทำก็ให้เป็นงานที่ชอบธรรม สิ่งที่จะนำมาเลี้ยงชีวิตประจำวันก็เป็นของชอบธรรม เพียงเนี้ก็สามารถตัดกำลังของข้าศึกส่วยย่อยๆหยาบๆไปได้
      ถ้าจะเพิ่มกำลังความเพียร กำลังของสติ กำลังของสมาธิ เสริมเข้าไป ก็ยิ่งทำให้กิเลสตัณหามีกำลังน้อยลง นี้ก็เพราะมีปัญญา ความเห็นชอบในเบื้องต้นเป็นแม่ทัพที่สำคัญ คือฉลาดในการวางแผนงานทุกประเภท แม้ศีลก็ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องรักษา คือ ฉลาดในการพูด ฉลาดในการทำ ศีลนั้นจึงจะสมบูรณ์ได้ ถ้าไมมีปัญญาคือความฉลาด ศีลก็ตั้งอยู่ไม่ได้
      แม้การทำสมาธิก็เช่นกัน ถ้าขาดปํญญาคือความฉลาด คือความเห็นที่ชอบธรรมแล้ว การทำสมาธิย่อมผิดพลาดได้ง่าย จะกลายเป็นโมหะสมาธิ หรือเป็นมิจฉาสมาธิโดยไม่รู้ตัว พราะการทำสมาธิ ถ้าไม่มีปัญญาเป็นพี่เลี้ยงแล้ว ย่อมทำให้จิตมีความเห็นผิดได้ง่ายและจะให้เป็นไปในองค์มรรคไม่ถูกต้องเลย ดังได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆว่านักภาวนาเป็นบ้า นั้นก็คือการทำสมาธิไม่ถูกหลัก ไม่มีปัญญาความฉลาดเป็นเครื่องหนุน จึงได้กลายเป็นโมหสมาธิ เป็นมิจฉาสมาธิ เป็นสัญญาวิปลาส เป็นวิปัสสนูกิเลสโดยไม่รู้ตัว นี้ก็เพราะขาดปัญญาความรอบรู้ คือไม่ฉลาดในการทำสมาธินั่นเอง 

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 09/05/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: