โอกาสแห่งการพิจารณาสังขาร

 

“อนิจจา วต สังขารา อุปปาทวยธัมมิโน อุปปัชชิตวา นิรุชชันติ เตสัง วูปสโม สุโข”

อนิจจา วต สังขารา-สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ……

อุปปาทวยธัมมิโน-มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา…….

อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ-บังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป……

เตสัง วูปสโม สุโข-การเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้ เป็นความสุข…..


ทอดผ้าและพิจารณาผ้าบังสุกุล

  สุดท้ายบนเชิงตะกอน

 

…ชีวิตคนเราก็เท่านี้
เกิดมาแล้ว สักวันก็ต้องตาย หนีไม่พ้น
ดิน น้ำ ไฟ ลม ที่เคยได้ยืมใช้
เมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติเดิม
สรรพสิ่งได้แสดงไตรลักษณ์อยู่เสมอ
มีความแปรไปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 
ร่างกายนี้ก็เช่นกันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ทั้งรูปธรรม นามธรรม มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
เพราะความไม่รู้ จึงเกิดสังขารปรุงแต่งไปต่างๆ
อันเป็นต้นสายแห่งปฏิจจสมุปบาท
การตัดสายปฏิจจสมุปบาทด้วยความสงบระงับสังขารทั้งปวง
ก็คือตัดสายแห่งกองทุกข์ทั้งปวง ซึ่งหมายถึงพระนิพพานนั่นเอง.

 

ขอดวงวิญญาณของคุณย่าสมศรีได้ไปสู่ยังภพ ภูมิที่ดี
สมดั่งความดีที่คุณย่าได้เพียรสร้าง สะสมมาด้วยเทอญ.

Advertisements

Posted on 27/05/2011, in ครอบครัว. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: