สติปัญญาต้องเตรียมพร้อม

                นักปฏิบัติที่แท้จริงต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในตัวเอง เพราะความประมาทย่อมทำให้เราเสียเปรียบในทุกๆด้านและไม่มีกาลเวลาด้วย เช่น กิเลสตัณหาที่ทำให้จิตหวั่นไหวตามความอยากความรักความใคร่ ไม่เคยให้สัญญาณเราเลย

                ฉะนั้น จงมีสติปัญญาที่เตรียมพร้อมเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และกำจัดศัตรูเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้อย่างฉับไว เหมือนกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เราหวงแหนตำรวจ ทหารที่รักษาการภายในและเป็นรั้วของชาติ ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

                เมื่อข้าศึกรุกเพื่อยึดพื้นที่ ตำรวจ ทหาร ก็จะต้องตอบโต้ได้อย่างทันกาลนี้ฉันใดเราเป็นนักปฏิบัติต้องเตรียมพร้อมด้วยสติปัญญา ศรัทธา ความเพียรอยู่เสมอ และสังเกตุดูเหตุกาลของกิเลสตัณหาว่าจะเกิดขึ้นที่จิตด้วยวิธีใด หรืออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย สติปัญญาต้องรู้เท่าทันและกำจัดเหตุนั้นๆให้ทันควันฉันนั้น ไม่ว่ากิเลสตัณหาจะแสดงมาในท่าไหนรูปใด สติปัญญาก็พร้อมที่จะเผชิญและแก้ปัญหาได้โดยเร็ว มิใช่จะปล่อยให้กิเลสตัณหาเล่นงานเราแต่ฝ่ายเดียวดังที่เคยเป็นมานี้

                เราเป็นนักภาวนาปฏิบัติเพื่อกำจัดอาสวะให้หมดไป ต้องเป็นผู้เข้มแข็งหนักแน่นใฝ่ใจให้สมกับคำว่า เราเป็นนักปฏิบัติผู้กล้าหาญ พร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อธรรม อย่าเป็นนักปฏิบัติกาฝากที่ผิวเผินเอาบุญบารมีมาเป็นเครื่องอ้างว่าเป็นผู้บุญน้อย วาสนาไม่พอแก่มรรคผล ถ้าเป็นในลักษณะนี้ การปฏิบัติธรรมก็ต้องย่อหย่อนไม่จริงจัง

                ถ้าขาดความจริงใจไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ข้อวัตรปฎิบัติอย่างอื่นก็หมดคุณค่า สติปัญญาก็จะหมดกำลังลงทันที ถึงจะมีการปฏิบัติอยู่บ้างก็เพียงเป็นกาฝากไม่จริงจัง จะนั้งสมาธิก็หลับๆตื่นๆหรือนั่งเพียงเป็นพิธีเท่านั้น การพิจารณาด้วยปัญญาก็พิจารณาโดยขาดความตั้งใจเหมือนกับนักชกที่ไม่เข้มแข็ง ไม่มีความสามารถในตัวเองพอ ถึงจะขึ้นเวทีก็มีหน้าที่เป็นหมูอย่างเดียวนี้ฉันใด นักปฏิบัติที่ขาดความจริงใจ ไม่มีความสามารถ ขาดสติปัญญา ถึงจะมีการภาวนาอยู่บ้าง ทุกครั้งก็มีแต่ล้มละลายฉันนั้น

                นี้ก็คือขาดความตั้งใจเป็นเหตุ ผลที่ได้รับก็คือ ความพ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหา จะหาความเข้มแข็งตั้งใจจริงไม่มี ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การเอาชนะตนได้เป็นยอดแห่งความชนะทั้งปวง

                ฉะนั้น ขอนักปฏิบัติทุกท่าน จงสร้างสติ สร้างปัญญา เพื่อรับมือ กับกิเลสตัณหาอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ จึงจะนำชัยชนะมาสู่ตนเองได้

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 20/06/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: