สะสมได้ ละ-วางได้

นัตถิ ตัณหา สมา นที

                คนมีครอบครัวต้องทำมาหาเงิน สะสมทรัพย์สินเงินทองเพื่อสร้างฐานะ สะสมได้มากก็ยิ่งฐานะดีมาก ยิ่งเป็นครอบครัวที่เปิดร้านค้าขาย ก็ต้องเร่งทำมาหากินจนแทบไม่มีวันหยุดพักผ่อน อดหลับอดนอน เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพื่อจะได้เงินมาเสริมสร้างฐานะ แล้วจะให้ละ-วางด้วยจะทำได้หรือ

                คำตอบคือ “ทำได้” และทำได้พร้อมกันด้วย เพราะการละ-วางก็คือการไม่ถือไว้ ไม่หวงแหนไว้แต่เฉพาะตน พุทธศาสนาจึงสอนคนมีเงินให้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเหนี่ยวรั้งการสะสมไว้ไม่ให้กลายเป็นความโลภและความเห็นแก่ตัว

                หลวงปู่โต๊ะ  อินทสุวัณโณ

                “…ถ้าไม่มีการให้แล้วมันสะสม มันเป็นการสะสม แล้วนานๆไปมันไม่อยากให้ เสียดาย อันนั่นก็ดี อันนี่ก็ดี ดีทุกอย่าง เลยให้ใครๆไม่ลง เพราะเรายังไม่อิ่ม ยังมีใช้ยังสอยอยู่…”

                หลวงปู่หลุย  จันทสาโร

                “…สมบัติของมนุษย์ไม่เป็นของสำคัญ คนโง่ คนขโมย คนมิจฉาทิฐิเขาหาได้ แต่มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ คนไม่มีศีลนั้นหาไม่ได้…”

                หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร

                “…ให้ทราบว่าโลกนี้ไม่มีแก่นสารอันใด เกิดมาแล้วก็ตาย เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง ที่จะเอาได้ก็เรื่องของดวงจิตเท่านั้น ฉะนั้น จึงให้รู้จักทำจิตสำใจคลายจากความชั่ว ความเศร้าหมอง ทำจิตใจให้เป็นบุญกุศล เป็นจิตใจที่สงบผ่องใสเป็นสมาธิ ให้รู้จักใช้ปัญญา พิจารนารูปนามให้เห็นตามความเป็นจริงของสังขาร จนสามารถละวางตัณหาอุปาทานทั้งหลายได้…”

               

                 หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม

                “…แน่นอน มรรคผลนั้นคงอยู่แค่เอื้อมนั้นเอง เทศน์ที่สั้นที่สุด…วาง พิจารณาตนวางตัวเจ้าของ….’’

                หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

                “…ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนแต่เคลื่อนไปสู่ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

                ทุกอย่างในโลกนี้ เคลื่อนไปสู่การสลายตัวไปทั้งสิ้น ไม่  ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข ละได้ย่อมสงบ…”

                พระพุทธศาสนาสอนให้รู้ว่า ทั้งตัวเราและสมบัติของเราไม่เที่ยงแท้ ยึดถือไว้ได้นานที่สุดก็แค่วันตาย และขณะยึดถือนั่นก็เป็นทุกข์ เพราะความห่วงหวง ระมัดระวังรักษา หวาดระแวงว่าจะหลุดมือไป ทุกข์เพราะอยากได้เพิ่มอีก แม้วันตายก็ยังกังวลว่าใครจะเอาสมบัติไปทำอะไร รวมความแล้วการสะสมจึงนำมาซึ่งความทุกข์ตลอดชีวิต ท่านจึงให้ละ-วางเสียบ้าง ละ-วางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละทิ้งจนหมด แต่หมายความว่าให้ละหรือสละได้เป็นบางส่วนเพื่อบริจาคเป็นทานเป็นบุญกุศลต่อตนเอง

                แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ สอนให้คนสะสมบุญนั้นง่าย แต่สอนให้คนละบาปกลับยากกว่า คนบางคนทำบุญได้ เป็นร้อยเป็นล้าน แต่ขณะเดียวกันก็ทำบาปไปด้วย ปีนี้โกงที่ดินวัดในจังหวัดหนึ่ง แต่ปีหน้าก็ถวายที่ดินให้วัดอีกจังหวัดหนึ่งได้อย่างหน้าตายิ้มแย้ม เพราะมีความคิดเห็นผิดไปว่าบาปบุญนั้นลบล้างกันได้เหมือนรายรับรายจ่ายในบัญชี

                หลวงพ่อชา สุภัทโท

                “…ดูสิ เราข้ามกันไปหมด พากันทำบุญ แต่ว่าไม่พากันละบาป  ผ้าสกปรกไม่ฟอก แต่อยากจะรับน้ำย้อมนะ…”

                การสะสมเงินทองข้าวของและทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของผู้นำครอบครัว แต่อย่ามัวสะสมเสียจนกลายเป็นความโลภ กลายเป็นทุจริตและกลายเป็นการสะสมบาปกรรมไปในที่สุด ผู้สะสมต้องรู้ตัว รู้ธรรม และรู้จักหยุดตามใจกิเลสตัณหา จึงจะพาครอบครัวไปสู่ความสุขได้

                หลวงพ่อสด  จันทสโร

                “…เมื่อจะไปต้องหยุดนี่ก็แปลก ทางโลกเขาไปต้องเร็วเข้า ขึ้นเรือบิน เรือยนต์ รถยนต์ไปจึงจะเร็วจึงจะถึง แต่ทางธรรมไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อจะไปต้องหยุด ถ้าหยุดจึงจะเร็วจึงจะถึง นั่นแปลกอย่างนี้ ต้องเอาใจหยุด จึงจะเร็วจึงจะถึง นี่แปลกอย่างนี้ ต้องเอาใจหยุด จึงจะเร็วจึงจะถึง…”

                หลวงปู่แหวน  สุจิณโณ

                “…ตัณหาทั้งหลายก็ไหลมาจากเหตุ ให้ละวางเสียให้หมด ให้ตั้งอยู่ในศีล ในทาน ในการบำเพ็ญกุศล ละบาปเสียให้หมดทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจที่ทุจริต ละเสียให้หมด รักษากาย วาจา ใจที่สุจริตไว้ เมื่อนำทุจริตออกหมดแล้ว จะเหลือแต่สุจริตธรรมตั้งอยู่ในศีล กายก็เป็นศีล วาจาก็เป็นศีล ใจก็เป็นศีล เป็นธรรม เป็นมรรค เป็นผลตั้งขึ้นในจิตใจ สุจริตธรรมตั้งอยู่ในจิตก็เบาสบาย…”

จากหนังสือ ธรรมะจากพระอริยะ

Advertisements

Posted on 27/06/2011, in ธรรมะ and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: