ต้องรู้จักตลาด,การปกป้องผลกำไร,และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณ

รู้จักตลาดของคุณ, ปกป้องผลกำไรของคุณและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณ

– จัดการให้มีการกระจายการลงทุนในรูบแบบวิสาหกิจ
– สร้างตลาดห่วงโซ่อุปทานสินค้าแบบปิดและมีความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการแบบแนวตั้ง
– เน้นการตลาดทางตรงและพรีเมี่ยม
– มีตลาดพิเศษ
– พิจารณาการสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรรายอื่น ๆ
– เพิ่มมูลค่าเพิ่มเข้าไปโดยผ่านกระบวนการในแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายในฟาร์ม

ยกตัวอย่างกิจกรรม:
– สร้างการบริหารจัดการแบบองค์รวม
– การประเมินองค์กรภายในชนบท
– ใส่รูปแบบความบันเทิง ความเพลิดเพลิน สนุกสนานให้กับฟาร์มเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้สนใจเข้ามา
– การวางแผนธุรกิจการเกษตร
– วางแผนแม่แบบ
– จัดสรรงบประมาณขององค์กรและต้นทุนการผลิตสำหรับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
– การเตรียมการสำหรับการตรวจสอบอินทรีย์ : ขั้นตอนและตารางตรวจสอบ
– ส่งเสริมการตลาดทางตรง
– สร้าตลาดของกลุ่มเกษตรกร
– ส่งเสริมชุมชนสนับสนุนในเรื่องการทำเกษตรกรรม
– นำอาหารที่มีภายในท้องถิ่นไปยังสถาบันการศึกษาท้องถิ่น
– ขายสินค้าเกษตรทั้งสดและทั้งที่แปรรูปแล้วให้กับร้านอาหารต่าง ๆ
– รับรองความเป็นอินทรีย์และส่งเสริมใหม่การสร้างหลักสูตรเกษตรอินทรีย์แห่งชาติขึ้น
– ดูแลจัดการช่วยเหลือทรัพยากรด้านการตลาดเกษตรอินทรีย์
– สร้างตลาดทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการซื้อขายสินค้าจำพวกเนื้อสัตว์
– จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ของกลุ่มต่างๆตามชนิดรูปแบบการรวมกลุ่มของเกาตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสมาชิกเกษรกรด้วกันเอง
– สร้างกุญแจสู่ความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าการเกษตร
– เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร : ภาพโดยรวม
– นำสินค้าข้าวมาแปรรูป
– ผลิตน้ำมันที่ได้จากการแปรรูปจากเมล็ดพืชต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
– ตัวเลือกการคายน้ำอาหาร
– อาหาที่ทำมาจากถั่วเหลือง : สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับถั่วเหลือง
– น้ำเชื่อมข้าวฟ่าง
– เพิ่มมูลค่าให้กับนมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการพัฒนาต่อยอดรูปแบบการทำเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ของเรายังอ่อนแออยู่มาก กลุ่มนายทุนใหญ่มีส่วนอย่างมากที่ทำให้เรา ไม่สามารถก้าวข้ามความทุกข์ยากลำบากออกไปได้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง สร้างความสามัคคี รวมกลุ่ม รวมพลัง ด้วยหัวใจที่แกร่งที่เรามีอยู่แล้ว แล้วก้าวออกไปด้วยกัน ด้วยรอยยิ้ม ด้วยความผูกพัน ด้วยความสุข ด้วยความยั่งยืน.

Advertisements

Posted on 10/10/2011, in วิถีชนบท, เกษตรเพื่อชีวิต. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: